Contact

Voor algemene informatie omtrent WOinActie kunt u contact opnemen met Rens Bod, hoogleraar Computationele en digitale geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, of Ingrid Robeyns, hoogleraar Ethiek van Instituties aan de Universiteit Utrecht:
For general information about WOinActie you can contact Rens Bod, professor of Computational and digital humanities at the University of Amsterdam (tel. 06 3038 0162) or Ingrid Robeyns, professor of Ethics of Institutions at Utrecht University (tel. 06 3484 9862).

Email: woinactiedag@gmail.com

Voor verschillende steden kunt u contact opnemen met onze contactpersonen: For different cities you can contact our contactpersons: Universiteit Tilburg:
Prof. Martine Prange, M.S.Prange@uvt.nl, en Maureen Sie, algemeen emailadres: TiUWoinactie@gmail.com

Universiteit Utrecht:
Prof. Ingrid Robeyns, I.A.M.Robeyns@uu.nl, algemeen emailadres: woinactieutrecht@gmail.com

Vrije Universiteit:
Prof. Paola Gori-Giorgi, paolagorigiorgi@gmail.com, algemeen emailadres: WOinactie.VU@gmail.com

Wageningen Universiteit:
Prof. Bram Buscher, bram.buscher@wur.nl

Technische Universiteit Delft:
Prof. Hendrik Ploeger, h.d.ploeger@tudelft.nl

Universiteit van Amsterdam:
Prof. Rens Bod, rens.bod@gmail.com

Rijksuniversiteit Groningen:
Prof. Barend van Heusden, b.p.van.heusden@rug.nl

Erasmus Universiteit Rotterdam:
Prof. Jeroen Jansz, jansz@eshcc.eur.nl

Radboud Universiteit Nijmegen:
Dr. Marijtje Jongsma (tijdelijk contactpersoon), m.jongsma@donders.ru.nl

Universiteit Maastricht:
Prof. Renée van de Vall, r.vandevall@maastrichtuniversity.nl

Universiteit Leiden:
Prof. Yra van Dijk, y.van.dijk@hum.leidenuniv.nl