De acties

View this page in English here
  • Draag het rode vierkantje op prinsjesdag (18 september):Het rode vierkantje kan opgespeld worden! Dit is belangrijk om onze zichtbaarheid te vergroten. Bij de opening van het academisch jaar werd het al duidelijk opgemerkt door de pers. Ook voor komende prinsjesdag - dinsdag 18 september - roepen we iedereen op om het rode vierkantje op te spelden!

  • In de week van 24 tot 28 september vindt de landelijke actieweek van WOinActie plaats: Aan verschillende universiteiten worden dan colleges in de buitenlucht gegeven om aandacht te vragen voor de overvolle colleges, het gebrek aan investeringen en de almaar toenemende werkdruk. Zie onder voor toelichting per universiteit >>>

  • #WOinActie steunt de oproep voor een actiedag voor de gehele publieke sector op 2 oktober: PO in Actie - bekend van de stakingen in het basisonderwijs - heeft opgeroepen tot een landelijke actiedag voor de gehele publieke sector en in het bijzonder de zorg, het onderwijs, politie en defensie. #WOinActie staat voor 100% achter deze oproep. Er is 60 miljard gesaneerd op de publieke sector sinds 2010, waardoor in alle sectoren grote problemen zijn ontstaan. Er is inmiddels een pagina op Facebook waar iedereen die ge├»nteresseerd is zich kan aanmelden.

Contactgegevens per universiteit:
  • Universiteit Maastricht: In maastricht is het te kort dag om gezamenlijk naar buiten te gaan, maar een aantal collega's hebben al aangegeven op eigen iniatief college buiten te willen geven. Om solidariteit met de actie te tonen is er de mogelijkheid om een rood vierkant op te spelden in de week van 24-28 september. Verder kan je ook in werkgroepen/college aandacht te besteden aan de de achtergronden van de acties in Nederland. Het College van Bestuur van Maastricht staat ook achter deze actie. Per mail kunt u contact opnemen met woinactiemaastricht.

  • Radboud Universiteit: medewerkers die een college in de buitenlucht willen geven kunnen per e-mail contact opnemen met Willem Halffman.

  • Universiteit van Amsterdam: Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft reeds aangegeven de openluchtcolleges te willen faciliteren. Geef je in de week van 24 t/m 28 september college en wil je meedoen? Je kunt je aanmelden via dit formulier.

  • Universiteit Utrecht: medewerkers die een college in de buitenlucht willen geven kunnen zich opgeven via dit formulier. De organisatie is bereikbaar op woinactieutrecht@gmail.com

  • Vrije Universiteit: Het College van Bestuur van de VU heeft reeds aangegeven de openluchtcolleges (VU campusplein) te willen faciliteren. Geef je in de week van 24 t/m 28 september college en wil je meedoen? Je kunt je aanmelden via dit formulier

  • Wageningen Universiteit: collega's die een college in de buitenlucht willen geven kunnen per e-mail contact opnemen met Bram Buscher.


Aanvullingen volgen......