Ondersteunende organisaties

Onderstaand een lijst van organisaties die #woinactie mede ondersteunen:
Below a list of organisaties that support #woinactie:


De FNV
Interstedelijk Studenten Overleg
Landelijke Studentenvakbond
VAWO
Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten
Rethink(VU University)