Posts

Wie zijn wij?

WOinActie is een landelijke beweging van universitaire medewerkers en studenten. WOinActie maakt zich sterk voor de universiteit en haar toekomst. lees hier (also in English) meer! Wilt u op de hoogte blijven van wat we doen en/of meehelpen? Abonneert u zich dan op deze emaillijst !

Position paper "Democratisering en medezeggenschap aan universiteiten"

Afbeelding
WOinActie, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de FNV en de AOb hebben hun handen ineen geslagen om het gesprek te openen over het herzien van de Wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB) die is aangenomen door de Tweede Kamer (motie Westerweld).  Onze belangrijkste drie punten zijn: 1. Versterking van participatie en medezeggenschap    2. Uitbreiding van instemming- en initiatiefrecht bij ondernemings- en studentenraden   3. Verkiezen van bestuurlijke posities Lees hier ons position paper  "Democratisering en medezeggenschap aan universiteiten".

Tour of Academics op 31 augustus 2020!

Afbeelding
Dit jaar is er geen Ware Opening van het Academisch jaar (Covid...), maar gaat WOinActie wel samen met de vakbonden de aandacht trekken op het grote aandeel tijdelijke contracten onder wetenschappelijk personeel. Omdat tijdelijke WP'ers vaak na een paar jaar aan een andere universiteit moeten gaan werken en zo van de ene naar de andere plek verhuizen om hetzelfde werk te doen (heel vaak: onderwijs zonder onderzoekstijd), is gekozen voor een actie die dat symboliseert  - namelijk er wordt tussen verschillende universiteiten gefietst. De aftrap wordt gegeven in Amsterdam op 31 augustus, om 10 uur 's ochtends, met een groep fietsers die naar Utrecht fietst. Er zijn al genoeg fietsers aangemeld om het zeker door te kunnen laten gaan, maar er kunnen er nog heel wat bij. En wie weinig tijd heeft of niet wil/kan fietsen, is er de mogelijkheid om de fietsers uit te zwaaien. Het is fijn als er ook veel WP'ers zijn om hun collega's uit te zwaaien! WOinActie en de vakbonden hopen

Position Paper van WOinActie met betrekking tot noodzakelijke investeringen in kennis en democratisering van de universiteiten

Afbeelding
WOinActie heeft een kort position paper geschreven waarin onze belangrijkste drie standpunten worden uiteengezet. Wij willen dat politieke partijen deze punten overnemen. Samengevat zijn onze standpunten: 1. Investeer in duurzame kennis. 2. Vervang “outputfinanciering” door “inputfinanciering”. 3. Vergroot de slagkracht door versterking van het democratisch bestuur. Click hier voor het volledige position paper .

In Memoriam Paul Benneworth

Afbeelding
[For English, see below]     Zojuist bereikte ons het droevige nieuws dat Paul Benneworth, voormalig contactpersoon van WOinActie aan de Universiteit Twente, is overleden. Paul was na tien jaar aan de UT te hebben gedoceerd, afgelopen jaar hoogleraar geworden in Bergen (Noorwegen). We herdenken Paul als een zeer gewaardeerd en actief lid van WOinActie die vanaf het begin betrokken was bij onze landelijke acties. Ook schreef Paul samen met andere WOinActie-leden over het massale overwerk en de slechte arbeidscontracten aan de Nederlandse universiteiten.(1) Persoonlijk kende ik Paul tevens als betrokken collega-wetenschapper bij de eHumanities groep van de KNAW. We zijn Paul zeer dankbaar voor zijn inzet voor WOinActie – mede dankzij hem werd WOinActie ook actief aan de Universiteit Twente.(2) Onze gedachten gaan uit naar Pauls gezin in Newcastle. (1) https://www.scienceguide.nl/2018/09/een-dure-deken/ (2) https://www.utoday.nl/spotlight/67866/mijn-sociale-leven-staat-op-ee

Ziehier ons rapport "Inventarisatie Omvang en Gevolgen van Structureel Overwerk aan de Nederlandse Universiteiten"

Afbeelding
Ziehier ons rapport " INVENTARISATIE OMVANG EN GEVOLGEN VAN STRUCTUREEL OVERWERK AAN NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN " (beschikbaar vanaf 20 januari 2020) Here is our report " SURVEY OF THE EXTENT AND EFFECTS OFSTRUCTURAL OVERTIME AT DUTCHUNIVERSITIES "  (available from 20 January 2020)

RUIM 700 WETENSCHAPPERS STAPPEN NAAR DE ARBEIDSINSPECTIE WEGENS ERNSTIGE LICHAMELIJKE EN PSYCHISCHE KLACHTEN

Afbeelding
[English follows Dutch] Ruim 700 hoogleraren en docenten willen dat de Arbeidsinspectie een onderzoek gaat doen naar arbeidsomstandigheden aan de Nederlandse universiteiten. De wetenschappers zeggen door aanhoudend overwerk last te hebben van slaapgebrek, rug- en nekklachten, angstgevoelens, depressie, hoge vatbaarheid voor ziektes, burn-out, paniekaanvallen en sociale isolatie. Deze klachten werden de afgelopen twee weken ingediend als reactie op een oproep van WOinActie. Dit landelijke platform, dat protesteert tegen de aanhoudende onderfinanciering van het wetenschappelijk onderwijs (WO) en 1,15 miljard euro extra eist, zal deze meldingen vandaag als een collectieve aangifte bij de Arbeidsinspectie indienen. De actie wordt ondersteund door de vakbonden FNV en AOb, sector WO&O. De misstanden doen zich volgens klagers voor aan alle Nederlandse universiteiten. Gemiddeld werken universitaire (hoofd)docenten (353 respondenten) en hoogleraren (91 respondenten) wekelijks 45

Nieuwe actie voor december: Massale aangifte Arbeidsinspectie

Afbeelding
[English follows Dutch] Beste Collega’s, Twee jaar acties van WOinActie begint vruchten af te werpen: de minister heeft eerder deze week toegegeven dat onze eis dat er minstens een miljard euro structureel bij moet voor de universiteiten terecht is. Zie bv  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/02/student-mag-best-iets-langer-over-studie-doen-a3982356 Ook voor de collega’s die diplomatiek lobby-werk boven activisme verkiezen, zou het ondertussen duidelijk moeten zijn dat 2 jaar activisme van WOinActie meer lijkt op te leveren dan een veelvoud in jaren van rapporten en diplomatiek overleg door de VSNU, KNAW, etc (al zijn beiden ons inziens nodig!). Het activisme van WOinActie begint effect te hebben, maar we moeten de druk op de ketel houden tot de “erkende 1 miljard” ook daadwerkelijk en op een structurele manier op tafel ligt. Vandaag, 6 december, is daarom onze nieuwe actie begonnen: deze maand gaat WOinActie aangifte doen bij de arbeidsinspectie over de veel te hog

WETENSCHAPPERS GAAN OVER TOT ACTIES

Afbeelding
WETENSCHAPPERS GAAN OVER TOT ACTIES WOinActie, het landelijke platform dat protesteert tegen de aanhoudende onderfinanciering van het wetenschappelijk onderwijs, gaat de komende maanden een reeks acties ondernemen. Die acties beginnen op een vriendelijke manier maar zullen in de loop van het academische jaar steeds ingrijpender worden. De eerste actie, die vandaag begint en gedurende de maand november loopt, is een automatisch antwoord op e-mails, waarin het universitaire personeel aangeeft het te druk te hebben om binnen redelijke termijn te reageren . Wetenschappers kunnen er ook voor kiezen in dat automatische antwoord aan te geven dat ze geen overuren meer werken , wat ook gekend staat onder de term “witte staking”. Verschillende universitaire groepen, waaronder WOinActie, protesteren al jaren tegen de veel te hoge werkdruk in de wetenschap. Echter, dit kabinet heeft alleen nog maar maatregelen genomen die de situatie verergeren, in plaats van verbeteren . Het doel v