Posts

Wie zijn wij?

WOinActie is een landelijke beweging van universitaire medewerkers en studenten. WOinActie maakt zich sterk voor de universiteit en haar toekomst. lees hier (also in English) meer! Wilt u op de hoogte blijven van wat we doen en/of meehelpen? Abonneert u zich dan op deze emaillijst !
Afbeelding
PERSBERICHT – WOinActie – 19 juni 2024   DEMONSTRATIE 22 JUNI - OPROEP AAN UNIVERSITAIRE BESTUURDERS: Zeg NEE!   De grootste bezuinigingen op het hoger onderwijs ooit. Nog minder kennis en kunde om de grote problemen in onze samenleving aan te pakken. De komende regering is van plan om ongeveer een miljard euro te bezuinigen op het hoger onderwijs. Er zijn reële signalen dat deze bezuinigingen vrijwel meteen na het aantreden van deze regering zullen worden geïmplementeerd, en we vernemen dat sommige universiteitsbesturen nu al bezig zijn deze bezuinigingen in te plannen ( bron1 , bron2 ). Deze berichten vullen ons, medewerkers en studenten van de universiteiten en hogescholen, met grote zorg. Wij roepen onze bestuurders op om zich nu luid en duidelijk te verzetten tegen de aangekondigde bezuinigingen op de universiteiten en hogescholen, en deze niet op voorhand te aanvaarden omdat ze de Nederlandse wetenschap zeer zwaar zullen aantasten. Dit alles zal ons land, met name onze jongste
Afbeelding
De grootste bezuinigingen op het hoger onderwijs ooit. Het schrappen van alle recente kwaliteitsverbeteringen. Een aanslag op de internationale positie van onze universiteiten. Nog minder kennis en kunde om de grote problemen in onze samenleving aan te pakken. Als aftrap van een grootschalig protest tegen de plannen van de aankomende regering roepen we iedereen op om op zaterdag 22 juni om 14 uur op het Jaarbeursplein te Utrecht samen met landelijke studentenvakbond (LSVb) te protesteren tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Het protest van de LSVb is gericht tegen de langstudeerboete, maar staat ons inziens symbool voor de gehele bezuiniging op het hoger onderwijs en de afbraak van kennis in Nederland. WOinActie zal spreken op dit protest en zal zich solidair verklaren met de studenten. Intussen bereiden we ons voor op grootschalige acties.   Zie https://www.instagram.com/lsvb.studentenbond/p/C8CwIxhIfBf/?locale=en   Of zie https://www.watkanikdoen.nl/actie/weg-

Persbericht: WOinActie kondigt acties aan tegen afbraak hoger onderwijs

Afbeelding
Het platform WOinActie, waarin wetenschappers van alle Nederlandse universiteiten verenigd zijn, reageert verontrust op de plannen van de coalitiepartijen om ongeveer een miljard euro te bezuinigen op het hoger onderwijs (bron: https://www.scienceguide.nl/2024/05/hoger-onderwijs-verbolgen-over-hoofdlijnenakkoord-lsvb-kondigt-acties-aan/ ). De bezuinigingen komen volgens het platform neer op het equivalent van het sluiten van één grote Nederlandse universiteit. Voor het komend jaar kondigt het platform, dat spreekt van een ‘afbraak van het hoger onderwijs’, daarom acties aan, in samenspraak met de vakbonden AOb en FNV en andere groepen. “Het Nederlandse hoger onderwijs staat internationaal zeer hoog aangeschreven, maar het staat ook al vele jaren onder druk”, zegt de Amsterdamse wetenschapper Rens Bod namens het platform. “Dankzij onze acties was er de laatste jaren net wat verlichting gekomen die zou helpen om de kwaliteit te garanderen. Dat komt nu weer in gevaar.” Volgens W

Advies aan de nieuwe minister van OCW, Robbert Dijkgraaf

Afbeelding
Vandaag werd het nieuwe kabinet beëdigd. Met Robbert Dijkgraaf treedt een minister van OCW aan die in het verleden regelmatig zijn steun voor WOinActie heeft uitgesproken. Om hem goed op weg te helpen, hebben we voor hem de acties en analyses van WOinActie en de daaruit voortvloeiende drie principes die voor zijn beleid leidend dienen te zijn, op een rijtje gezet: .  1. betaal voor geleverd werk; 2. versterk de verbinding tussen onderwijs en onderzoek; 3. maak een eind aan de hypercompetitie.  We lichten dit toe in onze Drie principes voor minister Dijkgraaf .  

WOinActie sluit zich aan bij Casual Academy en 0.7

Afbeelding
WOinActie sluit zich aan bij Casual Academy en 0.7. Zij eisen gezamenlijk dat de Nederlandse universiteiten paal en perk stellen aan tijdelijke docentposities, een einde maken aan structurele overbelasting en zorgen voor een veilige werkomgeving.   WOinActie, 0.7 en Casual Academy stellen hiervoor het volgende ultimatum: o p 20 december 2021 komen de universiteiten met een concreet plan voor het inwilligen van bovenstaande drie eisen.   Voldoen de universiteiten hier niet aan, dan volgen op lokaal en nationaal niveau acties om de werkgevers hiertoe te dwingen. Daartoe zal 14 februari 2022 (Valentijnsdag) worden uitgeroepen tot nationale actiedag met als thema: de universitaire liefde is niet wederzijds.    Zie voor alle informatie het persbericht .

Ware Opening: de (af)rekening

Afbeelding
De Ware Opening van het Academisch Jaar: de (af)rekening van het academisch jaar. Maandag 6 september vanaf 15:00 uur, Pieterskerkhof, Utrecht. Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop. Dat lijkt logisch in een land dat drijft op een kenniseconomie. Toch kiest de overheid voor een model van structurele onderfinanciering. Al jaren neemt het aantal studenten toe, en de financiering per student af. De onderfinanciering heeft geleid tot hoge werkdruk, structureel onbetaald overwerk, overvolle collegezalen, tijdelijke contracten en hypercompetitie. De AOb , FNV en WOinActie organiseren ook dit jaar een gezamenlijke opening van het academisch jaar. Schrijf je in Programma 15.00  inloop met broodje 16.00  opening door Remco Breuker 16.05  rankings en prijsuitreikingen van/aan universiteiten door WoinActie, Casual Leiden, 0.7, PNN, LSVb: Wie heeft het duurste CVB Het meest massale onderwijs De meeste wegwerpdocenten 16.45  aanbieden van de alternatieve begroting

Toekomstvisie WOO

Afbeelding
    WOinActie publiceert samen met De Jonge Akademie, Promovendi Netwerk Nederland, de Landelijke Studentenvakbond en PostdocNL haar Toekomstvisie WOO waarin ze uiteen zet wat de belangrijkste problemen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zijn en hoe die op te lossen zijn. Om het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs toekomstbestendig te maken, zijn drie dingen nodig: structurele investeringen, herziening van financieringsstructuren en vergroting van de diversiteit.   Er is meer dan voldoende onderzoek dat onze standpunten onderbouwt, meest recent nog dat van PwC .   WOinActie roept de aankomende regeringspartijen met klem op om de problemen in het regeerakkoord aan te pakken. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat Nederland een kennisland blijft.

PwC concludeert: 1,1 miljard erbij voor het WO

Afbeelding
WOinActie is blij dat ook PwC in haar vandaag gepubliceerde  rapport ‘Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o’ concludeert dat er flink geld bij moet in het WO om “de ambities op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs” te verwezenlijken.  Om de huidige kwaliteit te continueren is structureel € 600 miljoen nodig plus € 300 miljoen eenmalig. Daarnaast is structureel € 200 miljoen nodig om het geambieerde kleinschalige onderwijs te realiseren. Dit sluit aan bij onze eigen berekeningen uit 2018.  Het betekent structureel meer geld om iets te doen aan structureel onbetaald overwerk. Goed nieuws dus! We nodigen het volgende kabinet alvast uit om te laten zien dat deze adviezen serieus worden genomen. Het rapport roept ook op de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek te blijven borgen, een belangrijk punt voor WOinActie! Lees de brief van de minister met een samenvatting van het rapport en andere relevante stukken naar