Meld je aan


Naam // Name


E-mail


Universiteit // University


Functie // Function


Wilt u emails ontvangen van #WOinactie en ondersteunende organisaties? //Do you want to receive emais of
#WOinactie and supporting organisations?

Ja, van #WOinactie en ondersteunende organisaties // Yes, #WOinactie and supporting organisations
Ja, maar uitsluitend van #WOinactie // Yes, but only of #WOinactie
Nee, ik wil geen emails ontvangen // No , i don't want to receive emails