Acties & materiaal

Materiaal // Materials

Om WOinActie te promoten zijn er een aantal slides gemaakt, die u kunt toevoegen aan uw college. Breng hiermee onze zaak aan de man! U vindt ander Nederlands en Engels promotiemateriaal van WOinActie (posters, flyers) in onze Google Drive.

To promote WOinActie we made a couple of slides, that you can add to your lecture. Promote our cause with them! You can find other Dutch and English promotion material of WOinActie (posters, flyers) in our Google Drive.


Komende acties // Upcoming actions:

Hardere acties volgen! We zijn op dit moment een nieuwe actie aan het plannen, houd deze blog en onze Facebook in de gaten voor aankondingen!
More actions will follow! Currently were are planning a new action, keep an eye on this blog or our Facebook for announcements!


Afgelopen acties // Past actions:

Bekijk voor een verslag van de acties ook het overzicht van artikelen uit de pers.
Refer for a report of our actions to the oversight of articles from the press
De actieweek // The actionweek: Op Prinsjesdag, liep het ultimatum af dat WOinActie afgelopen 22 mei aan minister Van Engelshoven heeft gesteld. De eisen (bestaande bezuinigingsplannen op het wetenschappelijk onderwijs van tafel, en structureel 1,15 miljard per jaar erbij) zijn niet ingewilligd, en daarom heeft van maandag 24 september tot vrijdag 28 september de landelijke actieweek plaatsgevonden.

Tijdens de landelijke actieweek zijn aan de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit, Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen colleges in de buitenlucht gegeven, om aandacht te vragen voor:
 • de continue bezuinigingen op het WO (doelmatigheidskorting, lumpsumkorting),
 • de almaar toenemende werkdruk,
 • en de overvolle colleges bij veel opleidingen


 • On Prinsjesdag the ultimatum expired that WOinActie had put to Minister Van Engelshoven last May 22nd. The demands(existing plans for buget cuts on academic education have to put off, and a additional structural investment of 1.15 billion per year) have not been met, and therefore the national action week has taken place from Monday 24 September to Friday 28 September.

  During the national action week, lectures were taught outside at the University of Amsterdam, the Utrecht University, Radboud University Nijmegen, VU University, Leiden University and the University of Groningen to draw attention to:
 • the continual budget cuts on scientific education (doelmatigheidskorting, lumpsumkorting),
 • the ever-increasing workload,
 • and the crowded lectures at a lot of programs

 • Opening van het academisch jaar 2018 // Opening of the academic year 2018:

  Over het land hebben bij de opening van het academische jaar docenten en studenten rode vierkantjes gedragen.

  Across the country teachers and students have worn read squares at the opening of the academic year.