Over WOinactie

WOinActie is een beweging die opkomt voor de belangen van het universitair onderwijs en de verwevenheid met wetenschappelijk onderzoek., dat door forse, langdurige bezuinigingen en een snelle toename van het aantal studenten onder grote druk staat.
WOinActie is een landelijke platform voor lokale actie verenigd rondom drie eisen:
 • afschaffing van de doelmatigheidskorting van 183.
 • herstel van de overheidsbijdrage naar het niveau van 2000.
 • afschaffing van de lumpsumkorting van 19 miljoen.

 • WOinActie is een gemeenschap die zich sterk maakt voor de universiteit en haar toekomst.

  Inmiddels wordt WOinActie ondersteund door de volgende organisaties:
  De FNV, ISO, PNN,de Jonge Akademie,De LSVb, Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten, Rethink VU, de VSNU en de College van Besturen van alle universiteiten van Nederland, zie onder een aantal uitingen van steun: Meer zullen volgen. Houd voor onze aanstaande evenementen onze posts of onze Facebook in de gaten!
  Daarnaast kunt u u ook aanmelden! Onze contactinformatie vind u hier.


  WOinActie is a movement that defends the interests of university education and the link with scientific research, which is under great pressure due to substantial long-term cutback and a rapid increase in student numbers.
  WOinActie is a national platform for local action united by the following three demands:
 • abolishment of the efficiency cuts of 183 million.
 • restoration of the government funding to the level of 2000.
 • abolishment of the lumpsum cut of 19 million.

 • WOinActie is a community that defends the univerity and her future.

  Currently WOinActie is supported by the following organisations: De FNV, ISO, PNN, de Jonge Akademie, De LSVb, Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten, Rethink VU, the VSNU and the Executive Boards of all the universities in the Netherlands, see below for a number of expressions of support: More will follow. Keep an eye on our posts or our Facebook if you want to be notified of our upcoming events! You can subscribe to us by pressing the button 'abboneren' or you can enlist! Our contactinformation can be found here.