Eisen

View this page in English here Toelichting
Eis: afschaffing van de doelmatigheidskorting
Alsof dit alles niet ernstig genoeg zou zijn, is er vanuit het kabinet nog een extra bezuinigingsmaatregel gepland in de vorm van een zogenaamde ‘doelmatigheidskorting’ van structureel 183 miljoen euro. Deze dreigt te worden doorgedrukt ondanks een negatieve motie vanuit de Eerste Kamer. Afschaffing van de doelmatigheidskorting zou ertoe leiden dat de rijksbijdrage de komende jaren niet nog verder wegzakt, zoals ge├»llustreerd in onderstaande grafiek (blauwe lijn):Eis: herstel van de overheidsbijdrage naar het niveau van 2000.
Bovenstaande is echter zeker niet voldoende om terug te keren naar een werkbare situatie aan de universiteit. WOinActie eist daarom een extra investering van 1,15 miljard per jaar die nodig is om het tij in het wetenschappelijk onderwijs te keren. Bij deze broodnodige investering keert de rijksbijdrage per student terug naar de situatie in 2000 zoals te zien valt in onderstaande grafiek (blauwe lijn):