Volgende Actiebijeenkomst: 12 oktober
Next Actionmeeting: 12 october

De actieweek van 24 september was een groot en landelijk gedragen succes, maar het antwoord van de minister OCW daarop niet. Daarom gaan wij verder met acties! We gaan daarnaast verder met onze eerdere ideeën: we willen oproepen tot een nieuw financierings- en subsidiemodel, en we gaan bovendien alle academici oproepen om ‘zinloze’ bureaucratische activiteiten te staken. Met dit laatste slaan we twee vliegen in één klap: we schuiven zinloze taken terzijde waarmee we tegelijkertijd de werkdruk verminderen.

De actiebijeenkomst aanstaande 12 oktober vindt plaats in Janskerkhof 2-3, zaal 013 in Utrecht, van 15:15 tot 17:00. Het volgende op de agenda:
  • Een ander financieringsmodel,
  • Een ander subsidiemodel,
  • Vermindering bureaucratie en de afschaffing van zinloze taken
  • en hardere acties.

Bent u er ook bij?


The action week of 24 September was a great and nationally supported success, but the answer from the Minister of Education, Culture and Science was not. That is why will continue with our actions! We will also continue our previous ideas: we want a new financing and subsidy model, and we will also call on all academics to stop 'senseless' bureaucratic activities. With the latter, we hit two birds with one stone:we put aside senseless tasks with which we simultaneously reduce the workload.

The action meeting upcoming 12th of october will take place in Janskerkhof 2-3, room 013 in Utrecht, from 15:15 until 17:00. The following will be on the agenda:
  • Another financing model,
  • Another subsidy model,
  • Reducing bureaucracy and eliminating senseless tasks
  • and harder actions.

Will you attend too?