Bedankt en vergeet niet onze petitie te tekenen. // Thank you and do not forget to sign our petition.


foto afkomstig van ScienceGuide

[English below]

Afgelopen vrijdag waren we met maar liefst 2000 mensen. Bedankt iedereen! Het was een enorm succes! In het bijzonder dank aan de FNV en de VAWO voor hulp met de organisatie.

Wij wachten op een antwoord, maar bij OCW blijft nog steeds stil. Er verandert nog steeds niets. Daarom gaan we door met onze acties.

Vergeet niet om onze lopende petitie op DeGoedeZaak te tekenen! We hebben ieders steun nog steeds hard nodig om ons geluid te laten horen in Den Haag!

Houd deze blog en onze Facebook in de gaten voor informatie over de aangekondigde bijeenkomst in januari in Utrecht. Wilt u ons helpen? Neem contact op met de delegatie van uw eigen stad en meld u aan en abonneer u op deze blog!

Red het hoger onderwijs!
Last Friday we were with no less than 2000 people. Thanks to everyone! It was a huge success! In particular, we want to thank the FNV and the VAWO for their help with the organization. 

We are waiting for an answer, but it is still quiet at OCW. Something has yet to change. That's why we continue our actions.

Do not forget to sign our current petition on DeGoedeZaak ! We need everyones support to let our voice be heard in The Hague!

Keep an eye on this blog and our Facebook for information about the annouced meeting in January in Utrecht. Would you like to help us out? Contact the delegation of your own city and enlist and subscribe to this blog!

Save higher education!

Reacties