Brief naar de minister: investeer in onderwijs
Letter to the minister: Invest into education!

[English below]

Commissie na commissie heeft geconcludeerd dat er geïnvesteerd moet worden in het (hoger) onderwijs om haar toekomstbestendigheid en de kwaliteit te kunnen waarborgen. Er zijn verschillende acties en demonstraties georganiseerd, maar de minister Ingrid van Engelshoven (D66) blijft weigeren gehoor te geven aan de investeringsoproep.

Daarom hebben als WOinActie de brief: Investeer in Onderwijs! opgesteld en zijn we voornemens deze naar de Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven verstuurd. Teken de brief als jouw organisatie ook vindt dat de structurele roofbouw op universiteiten moet stoppen. Deze oproep staat in het teken van de Investeer in Onderwijs week welke start op 11 maart. U kunt de brief hier tekenen.

Wilt u ons op een andere manier helpen? Verspreid ons promotiemateriaal en/of neem contact op met de delegatie van uw eigen stad.

Red het hoger onderwijs!
Commission after commission has concluded that investments must be made in (higher) education in order to guarantee its future-proofing and quality. Various actions and demonstrations have been organized, but Minister Ingrid van Engelshoven (D66) continues to refuse to comply with the investment call.

That is why as a WOinActe the letter: Invest into Education! has been sent to the minister of Education Ingrid van Engelshoven. Sign the letter if your organization also thinks that structural robbery should stop at universities. This call is dedicated to the Invest in Education week which starts on 11th of March. You can sign the letter here.

Would you like to help us out in other ways? Spread our promotional material and/or contact the delegation of your own city .

Save higher education!

Reacties