WOinActie-debat met minister van Onderwijs!
WOinAcite-debate with the Minister of Education!

[English below]

Voorafgaand aan de landelijke onderwijsstaking van 15 maart gaan drie wetenschappers van drie verschillende universiteiten uit drie verschillende domeinen (alfa, b├Ęta en gamma) op 14 maart in debat met de minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven over de grote problemen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het debat wordt ingeleid door Rens Bod en gemodereerd door Remco Breuker. Het debat vindt plaatst op 14 maart van 11.15 tot 12.15 uur bij de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden in Schouwburgstraat 2, Den Haag in zaal A0.06. U kunt deelname uitmaken van het publiek via inschrijving (zie hieronder), er is plaats voor max. 200 personen.

Elk van de drie wetenschappers (zie hieronder) begint met een pitch van 2 minuten, die wordt gevolgd door een stelling. Hierop reageert minister van Engelshoven in 2 minuten, waarna discussie volgt tussen wetenschapper en minister in ca. 6 minuten. Daarna is er ca. 5 minuten ruimte voor vragen uit het publiek. Voor elk thema is 15 minuten uitgetrokken. U kunt u aanmelden via dit webformulier.

De thema’s:
  1. Begrijpen wij hoe de geldstromen lopen in het WO? door Marijtje Jongsma (Radboud Universiteit)
  2. Waarom raakt men van het universitaire docentschap opgebrand? door Carlo Ierna (Leiden Universiteit, Free University Amsterdam, Radboud Universiteit)
  3. De destructieve effecten van het geloof in eindeloze competitie. door Ingrid Robeyns (Ethiek van Instituties, UU)
Wilt u ons helpen? Verspreid ons promotiemateriaal en/of neem contact op met de delegatie van uw eigen stad.

Red het hoger onderwijs!
Prior to the national education strike of 15 March, three scientists from three different universities from three different domains (alpha, beta and gamma) will debate with the minister of education Ingrid van Engelshoven on the 14th of March about the major problems in academic education and research. The debate will be introduced by Rens Bod and moderated by Remco Breuker. The debate will take place on 14 March from 11.15 to 12.15 hrs at Campus Den Haag of Leiden University in Schouwburgstraat 2, The Hague in room A0.06. You can participate in the public through registration (see below), there is room for up to 200 people.

Each of the three scientists (see below) starts with a 2-minute pitch, which is followed by a statement. Minister van Engelshoven responds to this in 2 minutes, followed by a discussion between the scientist and minister in about 6 minutes. Then there will be space for questions from the audience for about 5 minutes. 15 minutes have been allocated for each theme. You can register via this web form. The themes:
  1. Do we understand how the money flows run in WW? by Marijtje Jongsma (Radboud University)
  2. Why does one get burned out of university teaching? by Carlo Ierna (Leiden University, Free University Amsterdam, Radboud University)
  3. The destructive effects of faith in endless competition. by Ingrid Robeyns (Ethics of Institutions, UU)
Would you like to help us out? Spread our promotional material and/or contact the delegation of your own city .

Save higher education!

Reacties