Gevolgen Rapport van Rijn en Nieuwe Acties

Het kabinet heeft besloten om de aanbevelingen van het Rapport van Rijn over te nemen.

Dit is buitengewoon zorgwekkend. Het betekent dat er ongeveer 800 medische wetenschappers en 1200 sociale- en geesteswetenschappers moeten worden ontslagen.

De academische wereld moet nu echt in opstand komen. En we staan niet alleen: we hebben een grote nationale beweging, #WOinActie, die wordt gesteund door de vakbonden, studentenorganisaties en vele anderen.

Maar wij zullen zelf actie moeten ondernemen. En daar beginnen we mee vanaf de opening van het academisch jaar. Op 28 juni is er een landelijke WOinActie-vergadering in Utrecht, om plannen te maken voor zulke acties.

Nu moeten we gezamenlijk een vuist maken! laat dit niet door je collega’s opknappen.

Dus komt allen op 28 juni om 17 uur naar de WOinActie-vergadering: AOb, St Jacobsstraat 22, Utrecht.

Reacties