Brief naar collega's over actie op 2 september 2019 -- Letter to colleagues about action on 2 September 2019


[For the English version, see below]

Beste collega’s,

Zoals jullie wellicht vernomen hebben, heeft de minister van OCW besloten tot een grote overheveling van geld van de SSH (Social sciences and humanities) en medisch, naar bèta/techniek. Daarbovenop heeft ze ook nog besloten om het budget van de universiteiten niet te corrigeren voor de prijssstijgingen in de sector. Voor een verslag, zie https://www.scienceguide.nl/2019/07/kamer-stemt-niet-in-met-moties-voor-uitstel-effecten-van-rijn/

Dit is de vierde bezuiniging op de universiteiten sinds het aantreden van dit kabinet. Er wordt op alle niveaus tegen geprotesteerd. De studenten en universitaire medewerkers hebben via WOinActie in samenwerking met de vakbonden FNV, VAWO en LSVb het voorbije jaar de druk weten op te voeren. Maar we zullen dit het komende jaar verder moeten opvoeren, als we deze aanhoudende golf van bezuinigingen willen stoppen, en onze eis kracht bijzetten voor adequate financiering van de universiteiten (zie hier onze brief waarin we uitleggen dat er 1.15 miljard investering per jaar nodig is).

De eerste stap om hier iets aan te doen, is zorgen dat er voldoende mensen geïnformeerd zijn. Dat kan via Twitter, Facebook, of via de nationale email lijst van WOinActie. Als je je daarop wil abonneren, kan dat via deze pagina: https://list.uva.nl/mailman/listinfo/woinactie 

Tot nu toe verschenen daar hoogstens een paar mailtjes per week, al zou dat kunnen toenemen omdat het een hete herfst belooft te worden. 

Noteer alvast de eerste protestactie van 2019-2020, namelijk in de vorm van een eigen opening van het academisch jaar, getiteld de “Ware Opening van het Academisch Jaar”, op 2 september ’s middags in Leiden (waar de minister die dag ook zal zijn). Daar zullen wetenschappers korte lezingen geven over het belang van de verwevenheid van de wetenschappelijke disciplines, en ook analyses presenteren over de Nederlandse universiteiten anno 2019, en de gevolgen van het wetenschapsbeleid van de voorbije 20 jaar voor de aard van de universiteit, en voor de condities waaronder stafmedewerkers worden geacht te werken en studenten worden geacht af te studeren.

Voel je vrij deze email door te sturen naar anderen.

Vriendelijke groet,

WOinActie

--

Dear colleagues,

As you may have heard, the Dutch minister of education has decided to reallocate funds from the social and medical sciences and the humanities to the natural sciences and technology. On top of that, she refuses to correct the universities' budgets, which are going to be affected by price rises in the sector. For a report, see https://www.vsnu.nl/en_GB/news-items/nieuwsbericht/517-vsnu-s-response-to-the-van-rijn-committee-s-advisory-report-perspective-concerning-the-shift-from-allocation-model-to-funding-model-greater-research-freedom-grave-concerns-about-negative-reallocation-effects.html

This is the fourth time since the start of the cabinet term that universities are facing cuts on funding. Different protests have taken place. Over the past year, students and university staff have increased pressure on the government by means of WOinActie in collaboration with the unions FNV, VAWO and LSVb. But more needs to be done in the coming year if we want to stop the wave of cuts and argue for the adequate funding of our universities (see our letter in which we explain that an investment of 1.15 billion is needed).

The first step is to make sure people are being informed via Twitter, Facebook or the email list of WOinActie. To subscribe, please go to:  https://list.uva.nl/mailman/listinfo/woinactie 

Up until now, a few emails a week were posted, but this number might increase, as it promises to be a hot autumn.

Please also note the date of our next protest of 2019/2020, namely our own opening of the academic year, entitled "True Opening of the Academic Year", on September 2 in Leiden (where the minister also happens to be that day). Academics will give talks on the importance of the interwovenness between different fields and disciplines, and present analyses of the current situation of Dutch universities, of the consequences of the research policies of the past twenty years, and of the conditions under which staff is required to work and students are required to complete their degrees.

Please feel free to share this email with others.

Best regards,

WOinActie

Reacties