Alle lezingen van de Ware Opening staan nu online


De lezingen van de Ware Opening van het Academisch Jaar van 2 september 2019 staan nu online. Click hier voor de volledige teksten van de zeven sprekers.

Ondertussen gaat WOinActie door: we plannen een landelijke vergadering na Prinsjesdag om onze toekomstige acties te bespreken.

Reacties