WETENSCHAPPERS GAAN OVER TOT ACTIES

WETENSCHAPPERS GAAN OVER TOT ACTIES

WOinActie, het landelijke platform dat protesteert tegen de aanhoudende onderfinanciering van het wetenschappelijk onderwijs, gaat de komende maanden een reeks acties ondernemen. Die acties beginnen op een vriendelijke manier maar zullen in de loop van het academische jaar steeds ingrijpender worden. De eerste actie, die vandaag begint en gedurende de maand november loopt, is een automatisch antwoord op e-mails, waarin het universitaire personeel aangeeft het te druk te hebben om binnen redelijke termijn te reageren. Wetenschappers kunnen er ook voor kiezen in dat automatische antwoord aan te geven dat ze geen overuren meer werken, wat ook gekend staat onder de term “witte staking”.

Verschillende universitaire groepen, waaronder WOinActie, protesteren al jaren tegen de veel te hoge werkdruk in de wetenschap. Echter, dit kabinet heeft alleen nog maar maatregelen genomen die de situatie verergeren, in plaats van verbeteren.

Het doel van deze actie is om opnieuw de aandacht te vestigen op de hoge werkdruk in de wetenschap, en de gevolgen daarvan. Uit onderzoek van de vakbonden FNV en VAWO dat eerder dit jaar verscheen, blijkt dat de werkdruk nog steeds hoog is: 7 op 10 personeelsleden in het wetenschappelijk onderwijs ervaart de werkdruk als te hoog. Daarnaast vindt 71% dat de werkdruk recent nog verder is toegenomen.

Naast deze actie, heeft WOinActie samen met de bonden tevens een campagne in gang gezet om de universitaire begrotingen niet goed te keuren totdat er een akkoord ligt voor een betere bekostiging van het WO. (zie https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/fnv-overheid/2019/10/universiteitsbonden-roepen-medezeggenschap-op-de-d)

WOinActie wil geen gewelddadig protest voeren en is vooralsnog niet van plan om met tractors en rieken het Malieveld te bestormen. De actiegroep wil met deze en volgende acties wel onderstrepen dat de rek onder het wetenschappelijk personeel er helemaal uit is. De Nederlandse universiteiten leveren onderwijs en onderzoek van zeer hoge kwaliteit. De studenten en wetenschappers verenigd in WOinActie zijn daar trots op maar vinden dat dit niet langer moet gebeuren door roofbouw te plegen op het wetenschappelijk personeel. Dat kan alleen door een adequate financiering voor het werk dat de samenleving van de universiteiten verlangt. WOinActie eist daarom een additionele structurele investering in het WO van 1,15 miljard.


Reacties