Position paper "Democratisering en medezeggenschap aan universiteiten"


WOinActie, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de FNV en de AOb hebben hun handen ineen geslagen om het gesprek te openen over het herzien van de Wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB) die is aangenomen door de Tweede Kamer (motie Westerweld). 

Onze belangrijkste drie punten zijn:

1. Versterking van participatie en medezeggenschap   
2. Uitbreiding van instemming- en initiatiefrecht bij ondernemings- en studentenraden  
3. Verkiezen van bestuurlijke posities

Lees hier ons position paper "Democratisering en medezeggenschap aan universiteiten".

Reacties