"Ruim € 8,5 miljard extra voor Nationaal Programma Onderwijs" maar de structurele problemen zijn daarmee niet opgelost

 

Vandaag presenteerden de ministers van onderwijs hun Nationaal Programma Onderwijs, een serie maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis, waaronder studievertraging en hogere instroom, op te vangen. Mooi dat er een lumpsumverhoging komt voor extra medewerkers maar dit is vooral een tijdelijke oplossing. Als dit geld vooral wordt besteed aan extra tijdelijke docenten zonder onderzoekstijd, betekent dit een verdere erosie van de verbondenheid van onderwijs en onderzoek. Ook structureel onbetaald overwerk wordt hiermee niet opgelost. 

WOinActie blijft dus actie voeren voor een adequate financiering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Of, zoals AcademieKus-laureaat Ingrid Robeyns het eens zo treffend verwoordde: "we willen niet meer geld, we willen betaald worden voor het werk wat we doen!"

Over hoe we dat willen bereiken binnenkort meer. 

De strijd gaat door!
Reacties