WOinActie luidt de noodklok en stuurt brandbrief naar de minister

Door Covid-19 en toch weer stijgende studentenaantallen staan universitaire werknemers op omvallen. WOinActie heeft daarom samen met vakbonden, universiteitsraden, ondernemingsraden en studentenraden een brandbrief naar de minister van OCW gestuurd. 

We doen een dringend beroep op de minister om per direct geoormerkt geld beschikbaar te stellen om het aantal wetenschappelijke en ondersteunende aanstellingen met 20 procent te verhogen. 

Voor verdere motivatie en informatie ziehier de brandbrief aan de minister

Reacties