PwC concludeert: 1,1 miljard erbij voor het WO


WOinActie is blij dat ook PwC in haar vandaag gepubliceerde  rapport ‘Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o’ concludeert dat er flink geld bij moet in het WO om “de ambities op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs” te verwezenlijken. 

Om de huidige kwaliteit te continueren is structureel € 600 miljoen nodig plus € 300 miljoen eenmalig. Daarnaast is structureel € 200 miljoen nodig om het geambieerde kleinschalige onderwijs te realiseren. Dit sluit aan bij onze eigen berekeningen uit 2018. 

Het betekent structureel meer geld om iets te doen aan structureel onbetaald overwerk. Goed nieuws dus! We nodigen het volgende kabinet alvast uit om te laten zien dat deze adviezen serieus worden genomen.

Het rapport roept ook op de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek te blijven borgen, een belangrijk punt voor WOinActie!

Lees de brief van de minister met een samenvatting van het rapport en andere relevante stukken naar believen. 

Reacties