Persbericht: WOinActie kondigt acties aan tegen afbraak hoger onderwijs

Het platform WOinActie, waarin wetenschappers van alle Nederlandse universiteiten verenigd zijn, reageert verontrust op de plannen van de coalitiepartijen om ongeveer een miljard euro te bezuinigen op het hoger onderwijs (bron: https://www.scienceguide.nl/2024/05/hoger-onderwijs-verbolgen-over-hoofdlijnenakkoord-lsvb-kondigt-acties-aan/). De bezuinigingen komen volgens het platform neer op het equivalent van het sluiten van één grote Nederlandse universiteit. Voor het komend jaar kondigt het platform, dat spreekt van een ‘afbraak van het hoger onderwijs’, daarom acties aan, in samenspraak met de vakbonden AOb en FNV en andere groepen.

“Het Nederlandse hoger onderwijs staat internationaal zeer hoog aangeschreven, maar het staat ook al vele jaren onder druk”, zegt de Amsterdamse wetenschapper Rens Bod namens het platform. “Dankzij onze acties was er de laatste jaren net wat verlichting gekomen die zou helpen om de kwaliteit te garanderen. Dat komt nu weer in gevaar.”

Volgens WOinActie zijn universiteiten en hogescholen niet alleen belangrijk omdat ze een essentiële pijler zijn onder de Nederlandse cultuur, economie en samenleving, ook leiden ze nieuwe generaties op voor beroepen waar een tekort aan is, zoals leraren, artsen, rechters en ingenieurs. In totaal studeren momenteel zo’n 300.000 jongeren uit vooral Nederland aan Nederlandse universiteiten. Hun opleidingen komen volgens WOinActie in gevaar als de aangekondigde bezuinigingen niet van tafel gaan.  

 

 

[English below]

Wilt u ons helpen? Verspreid ons promotiemateriaal en/of neem contact op met de delegatie van uw eigen stad.

Red het hoger onderwijs!

Would you like to help us out? Spread our promotional material and/or contact the delegation of your own city .

Save higher education!

Reacties