Actieweek van start!!
Actionweek started!!

Afgelopen dinsdag, op Prinsjesdag, liep het ultimatum af dat WOinActie afgelopen 22 mei aan minister Van Engelshoven heeft gesteld. De eisen (bestaande bezuinigingsplannen op het wetenschappelijk onderwijs van tafel, en structureel 1,15 miljard per jaar erbij) zijn niet ingewilligd, en daarom vindt van maandag 24 september tot vrijdag 28 september de landelijke actieweek plaats.

Actieweek
Tijdens de landelijke actieweek worden aan verschillende universiteiten colleges in de buitenlucht gegeven, om aandacht te vragen voor:
 • de continue bezuinigingen op het WO (doelmatigheidskorting, lumpsumkorting),
 • de almaar toenemende werkdruk,
 • en de overvolle colleges bij veel opleidingen

 • Aan de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit, Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen vinden acties plaats. Vanaf maandag vind je de roosters voor de colleges op de actiepagina.


  Last Tuesday, on Prinsjesdag, the ultimatum expired that WOinActie had put to Minister Van Engelshoven last May 22nd. The demands(existing plans for bugetcuts on academic education have to put off, and a additional structural investment of 1.15 billion per year) have not been met, and therefore the national action week will take place from Monday 24 September to Friday 28 September.

  Action week
  During the national action week, lectures are taught outside at different universities to draw attention to:
 • the continual budget cuts on scientific education (doelmatigheidskorting, lumpsumkorting),
 • the ever-increasing workload,
 • and the crowded lectures at a lot of programs

 • At the University of Amsterdam, Utrecht University, Radboud University Nijmegen, VU University, Leiden University and University of Groningen, actions take place. From Monday you can find the schedules for the lectures on the action page .