In achttien jaar tijd is de rijksbijdrage per student met 25% gedaald, terwijl het aantal studenten in dezelfde periode met 68% is toegenomen. Universitair personeel werkt structureel en massaal over, terwijl de kwaliteit van het onderwijs steeds verder onder druk komt te staan. Na jaren van bezuinigingen is de rek in het wetenschappelijk onderwijs er helemaal uit. Daarom luidt WOinActie de noodklok. Op deze website vindt u de feiten over en de gevolgen van de steeds verdergaande bezuinigingen op het universitaire onderwijs. Ook vindt u hier onze eisen en nadere contactinformatie.
Over WOinActie
WOinActie is een beweging die opkomst voor de belangen van het universitair onderwijs in Nederland, dat door forse, langdurige bezuinigingen en een snelle toename van het aantal studenten onder grote druk staat.

Op de hoogte blijven en/of meedoen?
Meld u aan voor de mailinglijst, lees meer over de feiten, de gevolgen en onze eisen in dit document en download de flyer.In the past eighteen years, the government grant per student has dropped by 25%, while the number of students has increased by 68% in the same period. University staff work structurally and massively, while the quality of education is coming under increasing pressure. After years of austerity, the stretch in academic education is completely out of the question. That is why WOinActie is the emergency bell. On this website you will find de feiten about and the consequences of the ever-increasing cutbacks in university education. You will also find our demands and further contact information.

About WOinActie
WOinActie is a movement that is emerging for the interests of university education in the Netherlands, which is under great pressure due to substantial, long-term cutbacks and a rapid increase in the number of students.

Stay informed and / or participate? Sign up for the mailing list, read more about the facts, the consequences and our requirements in this document (Dutch) and download the flyer (english flyer coming).