Aansluiting bij onderwijs staking 15 maart
Joining the education strike 15th of march

[English below]

WOinActie wil graag iedereen oproepen om mee te doen met de algehele onderwijsstaking van 15 maart! Minister van Engelshoven is namelijk nog steeds niet bereid om goed op te komen voor Hoger Onderwijs, zelfs niet als er nieuwe bezuinigingen zich aandienen (en die zullen komen). Verder hebben we grote zorgen over de start en het verloop van de Commissie van Rijn, lees een uitgebreidere update hier.

Minister van Engelshoven is doof voor onze eisen. Daarboven delen we veel van onze onvrede en eisen met de andere sectoren.

Houd deze blog in de gaten voor meer aankondingen over de onderwijsstaking van aanstaande 15 maart. Details volgen!

Wilt u ons helpen? Verspreid ons promotiemateriaal en/of neem contact op met de delegatie van uw eigen stad.

Red het hoger onderwijs!
WOinActie wants to call upon everyone to participate in the general education strike on the 15th of March! Minister van Engelshoven is still not prepared to stand up for Higher Education, even if new cuts are made (and they will come). Furthermore, we are not content with the direction of the Commission van Rijn, read a more extensive update here.

Minister van Engelshoven is deaf to our demands. On top of that, we share a lot of our dissatisfaction and demands with the other sectors.

Keep an eye on this blog for more announcements regarding the education strike of next March 15th. Details will follow!

Would you like to help us out? Spread our promotional material and/or contact the delegation of your own city .

Save higher education!

Reacties