Toekomstvisie WOO

 

 

WOinActie publiceert samen met De Jonge Akademie, Promovendi Netwerk Nederland, de Landelijke Studentenvakbond en PostdocNL haar Toekomstvisie WOO waarin ze uiteen zet wat de belangrijkste problemen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zijn en hoe die op te lossen zijn. Om het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs toekomstbestendig te maken, zijn drie dingen nodig: structurele investeringen, herziening van financieringsstructuren en vergroting van de diversiteit.  

Er is meer dan voldoende onderzoek dat onze standpunten onderbouwt, meest recent nog dat van PwC.  

WOinActie roept de aankomende regeringspartijen met klem op om de problemen in het regeerakkoord aan te pakken. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat Nederland een kennisland blijft.


Reacties