Draag het rode vierkant vandaag op Prinsjesdag // Wear the red square today on Prinsjesdag

Vandaag is het Prinsjesdag, het moment waar de Tweede Kamer de begroting bespreekt en het moment waarop het ultimatum uit de petitie Er moet meer geld naar het wetenschappelijk onderwijs verloopt.

Op 22 mei heeft #WOinactie een open brief gestuurd aan de minister van Onderwijs. Als er geen verbeteringen in de bekostiging komen, dan volgen er acties! De eisen van #WOinactie zijn duidelijk:

  • De doelmatigheidskorting moet worden afgeschaft!
  • De overheidsfinanciëring moet worden hersteld naar het niveau van 2000!
  • Draag vandaag in protest tegen het uitblijven van overheidsfinanciëring het rode vierkant.


    Today is Prinsjesdag, the day that the Dutch Parliament discusses the budget for the entire government and the moment when the set ultimatum from the petition Er moet meer geld naar het wetenschappelijk onderwijs will expire.

    On May 22, #WOinactie sent a letter(Dutch) to the minster of Education. If no improvements in funding are coming, then actions will follow! The demands of #WOinactie are clear:

  • the efficiency cut must be abolished!
  • the goverment funding must be restored to the level of 2000!
  • Wear the red square today protesting against the lack of goverment funding.